פלסטיק לבסיס של סטנדר או שלחן

4

פלסטיק לבסיס של סטנדר או שלחן

תיאור

פלסטיק לבסיס של סטנדר או שלחן