מנגנון הרמה לסטנדר מתכונן

75

מנסנון שיניים להרמה ולהורדה של הסטנדר. המנגנון מתאים גם להרמת מיטה ושלחן.

תיאור

מנגנון  הרמה עם שיניים לסטנדר מתכונן המנגנון מתאים גם להרמה של שלחן או של מטה