מחיצות בית כנסת

מחיצות בית כנסת בין עזרת גברים לעזרת נשים. מחיצות יציבות ואיכותיות נשמרות לאורך שנים.

Item added to cart.
0 items - 0